Шановний колего!

Пропонуємо Вам узяти участь в анкетуванні та надати відповіді з метою ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Міністерства внутрішніх справ України. Анкета є анонімною. Усі дані, отримані під час вивчення Вашої думки, будуть використані виключно в узагальненому вигляді. Просимо звернути увагу, що зазначене опитування стосується діяльності Міністерства внутрішніх справ, а саме: апарату МВС та його територіальних органів з надання сервісних послуг, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС.
1. Визначте сфери діяльності, які вбачаються найбільш вразливими до корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень? (Зазначте не більше 3-х позицій)

Управління Міністерством
Управління фінансами
Управління документообігом
Управління об’єктами державної власності
Управління інформацією
Управління персоналом
Внутрішній контроль
Внутрішній аудит
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції
Публічні закупівлі
Надання адміністративних послуг
Підготовка законодавчих та нормативних актів
Контрольно-наглядові функції
Реєстрація та ліцензування, дозвільна діяльність
Виконання рішень судів


2. Визначте сфери діяльності, в яких корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення матимуть найбільші наслідки в частині впливу на репутацію МВС, фінансових втрат, впливу на ділові стосунки з партнерами тощо. (Зазначте не більше 3-х позицій)

Управління Міністерством
Управління фінансами
Управління документообігом
Управління об’єктами державної власності
Управління інформацією
Управління персоналом
Внутрішній контроль
Внутрішній аудит
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції
Публічні закупівлі
Надання адміністративних послуг
Підготовка законодавчих та нормативних актів
Контрольно-наглядові функції
Реєстрація та ліцензування, дозвільна діяльність
Виконання рішень судів


3. Які з корупційних проявів, зазначених нижче, є, на Вашу думку, найбільш розповсюдженими в діяльності МВС? (Зазначте не більше 5-х позицій)

Використання службового становища в особистих цілях
Фаворитизм, кумівство, земляцтво
«Телефонне право»
Купівля посад, підношення
Неподання або несвоєчасне подання е-декларацій, або надання недостовірних чи неповних відомостей про доходи
Порушення при проведенні закупівель, «відкати»
Умисне затягування з виконанням службових обов’язків
Лобіювання інтересів комерційних структур, «кришування»
Робота в одному органі близьких родичів
Зловживання при здійсненні операцій з державним майном
Одержання незаконної допомоги, пільг або винагород
Отримання подарунків, вартість яких перевищує межі, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»
Нецільове використання бюджетних коштів
Важко відповісти
Інше (вкажіть, що саме?)


4. Який, на вашу думку, є ступінь централізації корупційних відносин в діяльності МВС:

Корупція децентралізована (кожен чиновник діє за власною ініціативою)
Корупція централізована «знизу вгору» (предмети неправомірної вигоди регулярно збираються нижчими чиновниками, діляться між ними і вищими)
Важко відповісти
Дані факти мені не відомі


5. Визначте основні причини корупційних проявів у діяльності МВС (Зазначте не більше 3-х позицій)

Нерозвиненість інститутів громадського контролю
Непрозорість роботи чиновників
Слабкий внутрішній контроль
Економічні чинники (наприклад, низький рівень заробітної плати, нерозвиненість механізмів реалізації соціальних гарантій і т.п.)
Невжиття заходів відповідальності за посадові правопорушення
Низька якість норм законодавчих актів
Невисока правова культура
Низький ступінь регламентації роботи чиновників
Корупційні прояви не зустрічав/ла


6. Чи зверталися Ви до МВС з повідомленнями про факти корупційних проявів у діяльності МВС або з пропозиціями стосовно протидії корупції за останні 3 роки?

Так, звертався/лася
Ні


7. Чи є, на Ваш погляд, у Вашому колективі особи, які незаслужено отримують від керівництва певні преференції?

Так
Ні, немає
Мені не відомо


8. Яке Ваше особисте ставлення до «викривачів» (доброчесних інформаторів)?

З повагою ставлюсь до таких людей, оскільки вони допомагають виявити правопорушення антикорупційного законодавства
Я особисто був «викривачем»
Негативне відношення до «викривачів», вважаю що вони втручаються в особисті справи
Інше (зазначити)


9. Що найбільше впливає на службову кар'єру в структурному підрозділі, в якому Ви працюєте? (Зазначте не більше 3-х позицій)

Високі результати в роботі
Відданість роботі, відповідальність
Родинні зв'язи з керівництвом або іншими впливовими особами
Добрі стосунки з керівництвом
Добрі стосунки з колегами по службі
Послуги або подарунки керівництву
Підвищення професійної кваліфкації в закладах освіти


Дякуємо за участь в опитуванні! Ваші відповіді будуть використані при оцінюванні корупційних ризиків у діяльності МВС у зв’язку з підготовкою проекту Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки